За системата Хюман дизайн

Хюман дизайн е нова наука, която интегрира генетиката с индийската система за чакрите, кабала, астрология и и’дзин. Тя ни разкрива не само разбиране за човешкия живот сам по себе си, но много специфични познания за всеки индивид: здравето му, личната психология, неговата уязвимост, както и неговите таланти. Също така дава познание за човешките взаимоотношения, семейната динамика, анализ и групиране на малки, средни и големи компании и организации.

Чрез сесиите за личностно развитие Хюман дизайн ще научите:

  • Как да познаеш себе си и да се приемеш такъв какъвто си, а не да се стремиш да се променяш
  • “Стратегии”, които ще ви помогнат да живеете в хармония с вашата истинска природа
  • Как да използвате вашия “вътрешен авторитет” за правилни решения в живота си
  • Да имате по-малко чувство на неудоволетворение и съпротива в ежедневието ви
  • Тази информация ще ви помогне да получите дълбоко разбиране за това колко е уникален всеки един от нас.

Хюман дизайн е най-вече свързан с правилното вземане на решения. Правилно взетите решения са онези, които вземате за себе си като използвате жизнената сила на уникалния си вътрешен авторитет. Използвайки вътрешния си авторитет, а не ума си ще взимаме онези решения, които не са обусловени, а са уникално правилни за самия вас. По този начин опитът ви за използване на вътрешния авторитет се задълбочава, а собствената ви уникалност се разгръща все по-широко. Уникално взетите решения ще се превърнат за вас във втора природа. Външния авторитет е онова, което споделяме и предаваме един на друг чрез общуването, за да се свързваме помежду си. В този конкретен етап от еволюцията на човека хората живеят в плоскостта на ума. Умът може да бъде в покой само когато забележи и признае собствената си природа, т.е. нашият личен дизайн (Хюман дизайн). Когато свършим работата на ума можем да преминем към духа, докато отдаваме вътрешен авторитет на ума, изключено е да стигнем до себе си. Това е практическо мисловно познание, което може да се прилага и използва в ежедневието.

В личния дизайн има два вида авторитет - вътрешен и външен. Вътрешния авторитет. Вътрешния авторитет е способността да решавате сами за себе си, а външния да ръководите, насочвате и информирате.

Целта на личния дизайн е да ви разкрие вашата уникалност. Най-напред като ви покаже в кои отношения сте дефиниран. Следващата стъпка е да ви покаже кои центрове у вас са отворени, за да си дадете сметка в кои отношения сте обусловен от средата. Следващата стъпка е да спрете да се идентифицирате с отворените центрове. Идеята на Хюман дизайн е да хармонизираме личния си поток с общия поток. Очевидно е , че да узнаете за уникалния си дизайн и да го живеете са две различни неща. За да живееш в съгласие с природата си е необходима огромна смелост. Може да се научите да проумявате личния си дизайн с ума си, но да го живеете, може да ви научи само самия живот.

Хюман дизайн е познание изключително полезно за разбиране на връзката между нашите партньори и колеги - къде ни обуславят, как да се опрем на техните силни страни и да не изискваме там където няма потенциал и ресурс.

Тип и стратегия

Типът е най-важния аспект в Хюман дизайн. Ако знаете какъв тип сте може да започнете да разкривате собствената си природа и така разполагате с инструмент да приемате себе си и да осъзнаете ценностите си.

Изживяването на личния ви тип освобождава истинския ви Аз. То е като ръководство за употреба, което позволява да изживеете живота си такъв, какъвто сте се родили да го изживеете. Достатъчно е да експериментирате с модела и стратегията на своя тип и да се уверите сами дали работи. Типовете биват - манифестор, генератор, манифестиращ генератор, прожектор, рефлектор. Типът в Хюман дизайн няма общо с психологичните и личностните типове. Тук структурата на типът е свързана с типа тяло, с генетичния тип и определя здравето, сексуалността, взаимоотношенията, сънищата ни, определя цялостното ни генетично устройство като човешко същество.